عنوان:مناقصه 95/304 نیروگاه شاهرود
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
مهلت خرید اسناد از:1395/10/06
مهلت خرید اسناد تا:1395/10/11
تاریخ گشایش پاکت ها1395/10/28
میزان سپرده(ريال)550,000,000
روزنامه های درج آگهی:رسالت-سایه-پیام استان-کندوی البرز
توضیحات:مناقصه خرید لوازم یدکی توربین و محفظه احتراق نیروگاه شاهرود
پیوست ها:
اسنادمناقصه 95304.pdf