عنوان:مناقصه خرید بخشی از یراق آلات خط 400 کیلوولت گتوند-شازند
نوع معاملهمحدود دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
مهلت خرید اسناد از:1394/02/08
مهلت خرید اسناد تا:1394/02/09
تاریخ گشایش پاکت ها1395/02/31
میزان سپرده(ريال)252,800,000
روزنامه های درج آگهی:ندارد
توضیحات:این مناقصه به پایان رسیده و بصورت آزمایشی در سامانه ثبت گردیده است.
پیوست ها: