معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده اجاره سیستم استحصال گاز کربنیک نیروگاه بعثت
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
مهلت خرید اسناد از:1399/12/26
مهلت خرید اسناد تا:1400/01/24
تاریخ گشایش پاکت ها1400/01/29
میزان سپرده(ريال)4,200,000,000
روزنامه های درج آگهی:سامانه ستاد ایران<br>روزنامه ستاره صبح
توضیحات:تمامی مراحل مزایده در سامانه ستاد ایران انجام می گیرد
پیوست ها:
9905.zip