معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان به تعداد 5 دستگاه مینی بوس روزکار و 4 دستگاه مینی بوس شیفت کار مسیر قزوین الوند،محمدیه،قشلاق،آبیک،نظر آباد و هشتگرد و کرج به شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی و بالعکس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1398/08/25
مهلت خرید اسناد تا:1398/09/04
تاریخ گشایش پاکت ها1398/09/27
میزان سپرده(ريال)374,675,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf