معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید تجهیزات سوخت گاز بویلر (لوازم یدکی مشعل های گازسوز) نیروگاه بخار ایرانشهر
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
مهلت خرید اسناد از:1398/05/01
مهلت خرید اسناد تا:1398/05/12
تاریخ گشایش پاکت ها1398/05/28
میزان سپرده(ريال)600,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:
پیوست ها: