معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید 12 عدد شعله بین آسک و 6 عدد شعله بین میتسوبیشی
پایان مهلت خرید اسناد:1398/08/29
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/09/17


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک مجموعه شامل UPS و اینورتر و رکتیفایر
پایان مهلت خرید اسناد:1398/09/09
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/09/20

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
بازسازی پره‌های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن
پایان مهلت خرید اسناد:1398/09/07
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/09/23

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
پایان مهلت خرید اسناد:1398/09/14
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/09/26
پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خريد سيمان ايزوله توربين واحدهاي بخار
پایان مهلت خرید اسناد:1398/09/17
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/09/28

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک ست پره ثابت و متحرک کمپرسور واحد GEF5 آلستوم
پایان مهلت خرید اسناد:1398/09/19
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/10/02

1 - 10 Next
فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید یک مجموعه شامل UPS و اینورتر و رکتیفایر
تاریخ ایجاد : 1398/09/04
تاریخ انقضا:1398/10/10

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید یک ست پره ثابت و متحرک کمپرسور واحد GEF5 آلستوم.
تاریخ ایجاد : 1398/09/13
تاریخ انقضا:1398/10/10

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
تاریخ ایجاد : 1398/09/09
تاریخ انقضا:1398/09/30
پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خريد سيمان ايزوله توربين واحدهاي بخار
تاریخ ایجاد : 1398/09/10
تاریخ انقضا:1398/09/17