معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات PLC زیمنس جهت واحد 3 نیروگاه اصفهان
پایان مهلت خرید اسناد:1399/02/29
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1399/03/12

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پکینگ برج خنک کننده واحد 5 نیروگاه اصفهان
پایان مهلت خرید اسناد:1399/02/29
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1399/03/12

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
انجام کلیه عملیات مربوط به بازسازی ساختمان مرکزی اداری بلوار طالقانی ساری
پایان مهلت خرید اسناد:1399/03/01
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1399/03/12

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
فروش ضایعات از قبیل لوله ها ، آهن آلات ، ورق های بسکت،فلزات خشک و بلبرینگ
پایان مهلت خرید اسناد:1399/03/12
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1399/03/12

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
ایاب و ذهاب پرسنل با سواری
پایان مهلت خرید اسناد:1399/02/26
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1399/03/13

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
ایاب و ذهاب پرسنل با مینی بوس
پایان مهلت خرید اسناد:1399/02/26
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1399/03/13

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر
پایان مهلت خرید اسناد:1399/02/26
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1399/03/13


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
ساخت 68 عدد پره اف دی فن(F.D.FAN)
پایان مهلت خرید اسناد:1399/03/08
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1399/03/18

1 - 10 Next
فراخون
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید سیستم سرمایش تبخیر مدیا
تاریخ ایجاد : 1399/01/31
تاریخ انقضا:1399/04/21

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
اسناد مناقصه خريد بسكتهاي سرد يانگستروم تبريز 3099-3
تاریخ ایجاد : 1399/02/22
تاریخ انقضا:1399/03/17