معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید سیستم سرمایش تبخیری مدیا
پایان مهلت خرید اسناد:1398/12/21
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1399/01/19


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نيروگاه ایسین در سال 1399
پایان مهلت خرید اسناد:1399/01/06
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1399/01/20

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات بهره برداری و نگهداری از نيروگاه ایسین در سال 1399
پایان مهلت خرید اسناد:1399/01/06
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1399/01/20پایگاه اطلاع رسانی معاملات
98/41 رنگ و پوشش تجهيزات صنعتي واحدهاي شماره 1 الي 6 نيروگاه رامين
پایان مهلت خرید اسناد:1399/01/06
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1399/01/25فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومي خريد قطعات يدكي پمپ آب تغذيه بويلر 24-3098
تاریخ ایجاد : 1398/12/22
تاریخ انقضا:1399/02/05

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومي 23-3098 ساخت رادياتورهاي نيروگاه صوفيان
تاریخ ایجاد : 1398/12/22
تاریخ انقضا:1399/01/24

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید لوازم یدکی نیروگاه شازند در سال 1399
تاریخ ایجاد : 1398/12/28
تاریخ انقضا:1399/01/23

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
تجدید مناقصه خرید لوازم نیروگاه شازند در سال 99-1
تاریخ ایجاد : 1398/12/28
تاریخ انقضا:1399/01/23

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید سیستم سرمایش تبخیری مدیا
تاریخ ایجاد : 1398/12/14
تاریخ انقضا:1399/01/19

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید بریکر جهت نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور
تاریخ ایجاد : 1398/12/21
تاریخ انقضا:1399/01/19


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خریدرادیاتورکمکی جهت نیروگاه گازی کنارک
تاریخ ایجاد : 1398/12/25
تاریخ انقضا:1399/01/18

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
اصلاح وبهینه سازی سیستم هیدرانت نیروگاه گازی زاهدان
تاریخ ایجاد : 1398/12/25
تاریخ انقضا:1399/01/17

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
طراحی وساخت درایوهای ACC جهت نیروگاه بخارایرانشهر
تاریخ ایجاد : 1398/12/25
تاریخ انقضا:1399/01/17