معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی سیستم تحریک Unitrol 5000 نیروگاه بخار بندرعباس
پایان مهلت خرید اسناد:1398/10/23
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/11/06

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ابزار آلات الکتریک، ابزار دقیق و مکانیک نیروگاه ایسین
پایان مهلت خرید اسناد:1398/10/23
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/11/06


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
98/32 ريتيوب كويل اواپراتور آب مقطر ساز واحد 3 نيروگاه رامين
پایان مهلت خرید اسناد:1398/10/30
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/11/12

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید 7 ست لاینر و 7 ست ترانزیشن واحد های گازی GEF5
پایان مهلت خرید اسناد:1398/10/28
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/11/16

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خريد لوله هاي رهيت RH1a و RH1b واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
پایان مهلت خرید اسناد:1398/11/05
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/11/16

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
طراحي دكوراسيون اتاق فرمان هاي نيروگاه بخار و سيكل تركيبي شركت مديريت توليد برق نكا
پایان مهلت خرید اسناد:1398/11/05
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/11/16

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
تجدید دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات گیربکس لانگستروم نیروگاه بندرعباس
پایان مهلت خرید اسناد:1398/11/05
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/11/16

1 - 10 Next
فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
اسناد مناقصه عمومي خريد آهك هيدراته 3098/13
تاریخ ایجاد : 1398/10/28
تاریخ انقضا:1398/11/11