معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
تهيه و طبخ و توزيع غذاي كاركنان نيروگاه شهيد سليمي نكا
پایان مهلت خرید اسناد:1398/11/15
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/11/28پایگاه اطلاع رسانی معاملات
پوشش دهی 500 عدد از آندهای سلهای آب ژاول سازی واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
پایان مهلت خرید اسناد:1398/11/19
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/12/04


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چرخ‌دنده‌های گیربکس لانگستروم نیروگاه بندرعباس
پایان مهلت خرید اسناد:1398/11/23
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/12/05


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید قطعات یدکی مورد نیاز بویلر پمپ های نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
پایان مهلت خرید اسناد:1398/11/21
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/12/07

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید لوله های RH2 واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
پایان مهلت خرید اسناد:1398/11/26
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/12/07

1 - 10 Next