معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
بازسازي پره هاي توربين واحد گازي
پایان مهلت خرید اسناد:1398/07/22
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/08/11

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
طراحي و اجراي دكوراسيون اتاق فرمان هاي واحدهاي بخار و سيكل تركيبي
پایان مهلت خرید اسناد:1398/07/28
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/08/13

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه گیت ضد انتحاری شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
پایان مهلت خرید اسناد:1398/08/01
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/08/18

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
تجدید مناقصه خرید لوازم الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه ایسین
پایان مهلت خرید اسناد:1398/08/06
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/08/19

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
تجدید مناقصه خرید دیسشارژ کیسینگ پمپ آب خنک کن نیروگاه بخار بندرعباس
پایان مهلت خرید اسناد:1398/08/06
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/08/19


فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پایگاه اطلاع رسانی معاملات
بازسازی دو دستگاه الکتروموتور با قدرت 3400 و 2000 کیلووات
تاریخ ایجاد : 1398/07/24
تاریخ انقضا:1398/08/12


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
فراخوان ارزیابی کیفی شرکت های مهندس مشاور
تاریخ ایجاد : 1398/07/29
تاریخ انقضا:1398/08/12