عنوان:مناقصه خرید لوازم یدکی و قطعات داغ توربین GEF5 نیروگاه های تحت پوشش
تاریخ نمایش:1395/08/04
تاریخ انقضا:1395/08/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:نیروگاه های بوشهر و کنگان
پیوست ها:
agahi rozname nobate dovom.jpg