فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:اجراي دوره هاي آموزشي شغلي و اختصاصي براي كاركنان شركت مديريت توليد برق نكا
تاریخ نمایش:1398/06/16
تاریخ انقضا:1398/06/31
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:روزنامه قدس مورخه 16و17 مرداد 98
پیوست ها:
tender notice 98.8.1.zip