کلیه معاملات
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
موضوع:واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و نیسان وانت و وانت دو کابین در مأموریتهای درون و برون شرکتی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/08/22
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:تجدید مناقصه خرید لوازم الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه ایسین
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/08/19
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:تجدید مناقصه خرید دیسشارژ کیسینگ پمپ آب خنک کن نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/08/19
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه گیت ضد انتحاری شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/08/18
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:طراحي و اجراي دكوراسيون اتاق فرمان هاي واحدهاي بخار و سيكل تركيبي
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/08/13
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:بازسازي پره هاي توربين واحد گازي
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/08/11
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:واگذاری تعمیر و بازسازی پوشش محافظ داخلی (لاینینگ) دودکش واحد (4) نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/08/01
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:تامين نيروي انساني اجراي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات جاري و مياندوره اي واحدهاي بخار و سيكل تركيبي و توربين انبساط
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/30
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:خرید ابزار آلات الکتریک ، ابزار دقیق و مکانیک نیروگاه ایسین
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/28
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و خرید تجهیزات PLC واحد های گازی GEF5 نیروگاه گازی بوشهر
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/28
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:مناقصه عمومی یک مرحله ای داربست بندی و تخته ریزی نیروگاه اصفهان و هسا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/28
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
موضوع:ساخت پره هاي ثابت رديف اول توربين هاي HP و IP واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/24
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:تجدید مناقصه خرید آجرهای محفظه احتراق واحدهای گازی نیروگاه ایسین (V94.2 Ver. 5)
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/21
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دیسشارژ کیسینگ پمپ آب خنک کن نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/21
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:تجدید مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست پره ثابت توربین واحد BBC و BST نیروگاه گازی شیراز
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/21
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:واگذاری رنگ آمیزی دیواره توربین هال نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/20
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری ترمیم سقف سالن توربین نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/17
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری روکش آسفالت از مهمانسرا تا انبارهای قوسی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/17
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:ساخت داخل یک دست پره های ردیف 1 تا 4 توربین های گازی میتسوبیشی مدل MHI701B
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/16
شرکت:شرکت توليد نيروی برق تهران
موضوع:انجام خدمات مربوط به حمل و نقل كاركنان شركت مديريت توليد برق نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/13
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:اجراي دوره هاي آموزشي شغلي و اختصاصي براي كاركنان شركت مديريت توليد برق نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/13
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست نازل ردیف دوم توربین واحدهای GEF5 نیروگاههای گازی کنگان وبوشهر- شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/13
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:واگذاری و خرید خدمات کارشناسی و مشاوره پزشکی و فوریتهای اورژانس کارکنان نیروگاه شهید رجائی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/10
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:مناقصه محدود دو ست پره متحرک توربین واحد BBC و BST نیروگاه گازی شیراز - شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/08
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:انجام فعالیتهای حجمی بخش خدمات و پشتیبانی ، بازرگانی و عملیات بازار برق
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/08
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:خرید لوازم الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه ایسین
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/07
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:خرید دو ست پره ثابت و متحرک کمپرسور واحد GEF5 آلستوم.
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/06
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:خرید دو عدد دیسک شماره 15 و 16 کمپرسور واحد GEF5 آلستوم.
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/06
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:واگذاری فعالیتهای جوشکاری یکساله نیروگاه بخار شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/03
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری فعالیتهای حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/07/03
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و نیسان وانت و وانت دو کابین در مأموریتهای درون و برون شرکتی-شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/31
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:استقرار سیستم su assistant txp-sppa t2000 در نیروگاه ایسین
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/31
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:خرید دو ست پره های متحرک توربین واحد های GEF5 نیروگاه گازی بوشهر و کنگان- شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/31
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:خرید دو ست پره های ثابت توربین واحد BBC و BST نیروگاه گازی شیراز
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/31
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:خرید 2400عدد فیلتر هوای ورودی توربین گازی V94.2
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/30
شرکت:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
موضوع:خرید رزین کاتیونی و آنیونی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/30
شرکت:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
موضوع:خرید فیلتر هوا برای واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین با شماره (05/98)
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/26
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:خرید ضد یخ برای ایستگاه گاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین با شماره (06/98)
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/26
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:انجام عملیات اورهال واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز (03/98)
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/25
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:انجام عملیات تعمیرات اساسی هیتر های ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز (04/98)
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/25
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید آجرهای محفظه احتراق واحدهای گازی نیروگاه ایسین (V94.2 Ver. 5)
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/24
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:بازسازي پره هاي توربين واحد گازي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/23
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع: تامین قطعات یدکی مورد نیاز اجرای عملیات اورهال دو واحد گازی نیروگاه ایسین (V94.2 Ver. 5)
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/17
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:خرید 1000 عدد زغال سیستم تحریک ژنراتور واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/13
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:خرید ورق کربن استیل واحدهای نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/13
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:مناقصه عمومی شماره 2-98 انجام خدمات فنی و اداری نیروگاه اصفهان وهسا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/10
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
موضوع:مناقصه عمومی شماره 3-98 انجام خدمات عمومی نیروگاه اصفهان وهسا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/10
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
موضوع:بازسازي کامل دو عدد گیت والو موتوري سایز "14 کلاس 1500 هیترهاي فشار قوي نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/06
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:خرید روغن جهت نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/04
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
موضوع:خرید نه ست چرخ دنده جهت ACC نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/03
شرکت:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
موضوع:استقرار سیستم su assistant txp-sppa t2000 در نیروگاه ایسین
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/03
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:خرید نمک دانه بندی شده مصرفی واحدهای بخار و سیکل ترکیبی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/03
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:خرید لوله های دیواره و سقف اواپراتور بویلر واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/03
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:تهیه و ساخت Supporting Fin بویلر واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/06/03
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:خرید با آزمایش و تحویل هفت دست کامل از پره های ثابت ردیف دوم توربین گازی GE-F5 به همراه متعلقات مربوطه .
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/30
شرکت:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
موضوع:خرید با آزمایش و تحویل ده دست کامل از پره های ثابت ردیف اول توربین گازی GE-F5 به همراه متعلقات مربوطه .
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/30
شرکت:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
موضوع:خريد با آزمايش ده دست كامل از پره هاي متحرک رديف اول و ده دست کامل از پره های متحرک ردیف دوم توربين گازي GE-F5 بهمراه ملحقات مربوطه
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/30
شرکت:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
موضوع:خرید تجهیزات سوخت گاز بویلر (لوازم یدکی مشعل های گازسوز) نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/28
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
موضوع:تجدید مناقصه خرید فیلترهای هوای نیروگاه ایسین
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:رنگ آمیزی استراکچرها و دیواره های جانبی واحد 4 بخار و S5 سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق نکا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/27
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:خرید بلبرینگ SKF جهت نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/23
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
موضوع:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی ایستگاه گاز 200 هزار متر مکعبی نیروگاه ایسین
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/20
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت دو واحد گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/16
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:خرید 2400 عدد فیلتر هوای مورد نیاز توربین های گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کران
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/16
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:خرید یکصد و ده عدد باتری دو ولت 2000AHOPZS جهت یک واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان و جایگزینی آنها با باتری های موجود
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/16
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:برگزاری دوره های آموزش شغلی - تخصصی برای مشاغل کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/16
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:انجام خدمات مربوط به حمل و نقل كاركنان نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/09
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:خريد ذغال سيستم تحريك ژنراتور واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/09
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:بازسازي کامل دو عدد گیت والو موتوري سایز "14 کلاس 1500 هیترهاي فشار قوي نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/05/09
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاري فعاليتهاي پشتیبانی فنی و خدمات جانبی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي در حوزه نیروگاه بخار
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/04/26
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاري فعاليتهاي پشتیبانی فنی و خدمات جانبی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائي در حوزه نیروگاه سیکل ترکیبی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/04/26
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاري فعاليتهاي پشتیبانی اداری و مالی،عمومی و خدمات جانبی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/04/26
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری فعالیتهای پشتیبانی برای انجام تعمیرات اساسی،نیمه اساسی، دوره ای و خدمات عمومی فعالیتهای مرتبط پروژه ای شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/04/26
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:ساخت بسكت هاي لعابدار لايه سرد ايرهيتر نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/04/24
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:انجام كارهاي خدماتي مربوط به حمل و نقل كاركنان نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/04/13
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:خرید، نصب و عملیات اجرایی سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/04/11
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:خرید المنت فیلترهای هوای نیروگاه ایسین
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/04/11
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:خرید دوربین و تجهیزات مانیتورینگ نیروگاه ایسین
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/04/11
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:خرید خدمات ترابری شرکت تولید نیروی برق تهران
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق تهران
موضوع:خريد مقدار 16000 كيلوگرم هيدرازين هيدرات 55 درصد مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/27
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:انجام فعالیتهای حجمی بخش مالی ، بازرگانی و خدمات
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/25
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:مناقصه عمومی خرید دو دستگاه فیدر شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/25
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت خرید خدمات حجمی پرسنل نظافت، آبدار خانه، تایپ، دفتری و کارشناسی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/08
شرکت:شرکت توليد نيروی برق تهران
موضوع:فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه سازندگان قطعات داغ واحد های گازی ساخت داخل
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/07
شرکت:شرکت توليد نيروی برق تهران
موضوع:خريد 000 10 تن نمك دانه بندي شده واحد هاي بخار و مقدار 000 2 تن نمك دانه بندي شده مصرفي سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/07
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:خريد سود مايع مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/07
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:ساخت بسكت لايه سرد ايرهيتر نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/07
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:واگذاری خرید یکساله شیر پاکتی 200 cc با درصد چربی 5/2% برای مصرف روزانه کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی(به مقدار حدوداً 240.000 عدد)
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/01
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان به تعداد 6 دستگاه مینی بوس روزکار و 2 دستگاه اتوبوس روزکار مسیر قزوین به نیروگاه و بالعکس- شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/01
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان به تعداد 4 دستگاه مینی بوس شیفت کار مسیر قزوین/الوند به نیروگاه و بالعکس
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/01
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان به تعداد 5 دستگاه مینی بوس روزکار مسیر شهر محمدیه/مهرگان به نیروگاه و بالعکس
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/01
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان به تعداد 4 دستگاه مینی بوس روزکار مسیر قزوین به نیروگاه و بالعکس
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/01
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان به تعداد 2 دستگاه مینی بوس شیفت کار و 1 دستگاه مینی بوس روزکار مسیر آبیک/نظرآباد/قشلاق به نیروگاه و بالعکس
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/03/01
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری یکساله تجمعی تست و شارژ کپسول های آتش نشانی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/02/18
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:نگهداری فضای سبز
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/02/18
شرکت:شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت
موضوع:واگذاری خدمات نیروی انسانی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/02/17
شرکت:شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت
موضوع:خريد لوله ها و فين هاي ديواره اواپراتور بويلرهاي واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/02/15
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:حمل سود مایع از مبدأ پتروشیمی بندر امام توسط تانکر به مقصد شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/01/28
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری خرید یکساله شیر پاکتی 200 cc با درصد چربی 5/1% برای مصرف روزانه کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (به مقدار حدوداً 240.000 عدد)
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/01/28
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:خرید لوله های کندانسور نیروگاهی
تاریخ گشایش پاکت ها:1398/01/18
شرکت:شرکت توليد نيروی برق رامين
موضوع:تأمین خدمات نیروهای حجمی مورد نیاز در بخشهای مختلف شرکت
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/12/26
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:خرید قطعات مسیر داغ واحد های v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/12/26
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:واگذاری فعالیتهای eva-ip و فیدواتر هیتر (هارپهای شمالی و جنوبی) و تعویض عایق و کلدینگ دیواره داخلی داکت ورودی بویلر 1 تا 6 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/12/22
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:خرید لوازم یدکی مکانیک مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/12/20
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:خرید یکدستگاه آمبولانس وانا تیپ A با تجهیزات شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/12/18
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:مناقصه احداث مخزن بتنی آب 5000 متر مکعبی نیمه مدفون نیروگاه شهید مفتح
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/12/18
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:خرید انرژی نیروگاه گازی شیراز
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/12/13
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:خرید انرژی نیروگاه گازی بوشهر
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/12/13
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:خرید انرژی نیروگاه گازی کنگان
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/12/13
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:خرید 3 عدد مجموعه کامل کلاچ پمپ سوخت مایع واحد های گازی GE-F9 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/12/08
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع: خريد يكدستگاه آنالايزر زيست محيطی جهت سيستم پايش لحظه ای زيست محيطی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/11/27
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:خرید گوشت سفید مصرفی(مرغ،ماهی و بوقلمون) یکساله غذاخوری کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/11/27
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا(ناهار و شام) کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/11/17
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:خريد 3 عدد مجموعه كامل كلاچ پمپ سوخت مايع واحد هاي گازي GE-F9 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/11/10
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:فرآیند ارزیابی کیفی خرید انرژی نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/10/22
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:تجدید فرآیند مناقصه مطالعه سیستم اسپیدترونیک ، طراحی سیستم ، تهیه حمل و راه اندازی و ارتقا سیستم کنترل دو واحدتوربین با استفاده از تجهیزات PLC
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/10/01
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:مناقصه خرید ورق کورتن استیل گرید A
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/09/19
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:خرید لوازم اورهال واحد های گازی کنارک
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/09/11
شرکت:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
موضوع:مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعه و آنالیز سیستم اسپیدترونیک موجود ، طراحی ، تهیه حمل و راه اندازی دو واحد توربین با استفاده از سیستم PLC
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/09/03
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:ارزیابی کیفی خرید لوازم (قطعات) واحدهای GEF5 نیروگاههای بوشهر و کنگان
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/08/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:ارائه خدمات نظارت بر تعمیرات و بهره برداری نیروگاه نکا
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/08/19
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
موضوع:مناقصه عمومی خرید دو هزار شاخه لوله فولادی بویلرهای نیروگاه زرند
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/08/06
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:مناقصه عمومی خرید قطعات ابزار دقیق مورد نیاز واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/08/02
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی واحد BBC نیروگاه گازی شیراز
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/07/22
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی واحد G15 نیروگاه گازی کنگان
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/07/22
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی واحد G11 نیروگاه گازی کنگان
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/07/22
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:خرید 2400 عدد فیلتر هوای مورد نیاز توربین های گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/07/01
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:بازسازی قطعات داغ توربین نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/06/17
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:خرید قطعات یدکی (ابزار دقیق) مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قائن 9704
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/06/12
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:خرید قطعات یدکی الکتریک نیروگاه شهید کاوه قائن 9703
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/06/12
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:انجام تعیرات دوره ای بلند مدت دو واحد گازی و تعمیر و بازسازی یکدستگاه روتور توربین گازی از نوع v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/05/24
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:انجام خدمات پشتیبانی بصورت حجمی درسال 7
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/05/24
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل (با وضع موجود)
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/05/16
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:خرید قطعات یدکی مورد نیاز تعمیر و بازسازی یکدستگاه روتور توربین گازی از نوع v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/04/27
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:بهره برداری، سرویس و نگهداری از ایستگاههای گاز نیروگاههای حافظ، عسلویه و گناوه
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/04/23
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:خرید قطعات یدکی مورد نیاز تعمیرات اساسی واحدهای 2 و 5 گازی از نوع v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/04/13
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:خرید لوازم یدکی واحد های F5مورد نیاز نیروگاه گازی قاین
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/04/10
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:بازسازی لوازم و قطعات واحد های یک و دو نیروگاه گازی قاین" با شمارۀ 01/97
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/03/13
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:واگذاری خدمات نیروی انسانی
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/02/29
شرکت:شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت
موضوع:بهره برداری و نگه داری از ایستگاه گاز علی آباد
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/02/26
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
موضوع:فروش لوله های داکتیل (باوضعیت موجود)
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/02/16
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:امور خدمات و نقلیه
تاریخ گشایش پاکت ها:1397/02/11
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
موضوع:تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی مسیر تامین هوای فشرده بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان از کمپرسور واحدهای گازی برای سامانه کنترلی و ابزار دقیق مطابق با استاندارد ASMEB31.1 و ASMEB31.9
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/12/26
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:صورتجلسه لغو مناقصه انجام عملیات خدمات حجمی ستاد شرکت تولید نیروی برق شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/12/13
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه بازگشایی پاکات مناقصه حجمی نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/12/10
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:الحاقیه شماره 1 و 2 مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره ۹۶/۳۱۳ انجام خدمات حجمی نيروگاه سيکل ترکيبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/11/30
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:دعوت نامه بازگشایی پاکات مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره ۹۶/۳۱۳ انجام خدمات حجمی نيروگاه سيکل ترکيبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/11/30
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:خلاصه اسناد مناقصه شماره 96313 موضوع خدمات حجمی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/11/24
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:خرید لوازم یدکی(جانبی) و لوازم نصب پره های توربین واحد BST و واحد کرافت V93.1 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/11/10
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:مناقصه ریتیوب هیتر فشار ضعیف
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/11/08
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:صورتجلسه لغو مناقصه انجام عملیات خرید ،نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت فیزیکی پیرامونی الکترونیکی هوشمند نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/11/02
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:آگهی مناقصه انجام عملیات خرید ،نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت فیزیکی پیرامونی الکترونیکی هوشمند نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/11/01
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:اسناد مناقصه شماره 96/312 انجام عملیات خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت فیزیکی پیرامونی الکترونیکی هوشمند نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/11/01
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل (لوله چدن داکتیل)
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل (لوله چدن داکتیل با قطر 600 میلیمتر
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل (آهن آلات)
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل (لوله کندانسور)
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل (آلومینیوم)
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل (فن کویل)
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل (ضایعات چوبی)
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:مزایده فروش اقلام مازاد و مستعمل (درب چوبی)
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
موضوع:بازدید مسیر گاز داغ واحد گازی بمپور
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/25
شرکت:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
موضوع:اسناد مناقصه انجام عملیات خدمات حجمی ستاد شرکت تولید نیروی برق شاهرود(انجام امور اداری،امورفنی و امور خدماتی)
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/24
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:الحاقیه اسناد مناقصه حجمی ستاد شرکت تولید نیروی برق شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/24
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:دعوتنامه بازگشایی پاکات مناقصه خدمات حجمی ستاد شرکت تولید نیروی برق شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/24
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس، نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی نیروگاههای بوشهر، شیراز و کنگان
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/23
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پره های ثابت و متحرک و دیافراگم های کمپرسور واحد کرافت V93.1 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/10/05
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:بازدید مسیر گاز داغ واحد گازی بمپور
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/09/28
شرکت:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
موضوع:مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای حجمی بخش مالی ، پشتیبانی و عملیات بازار برق و دفتر فنی تولید
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/09/21
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک و دیافراگم های کمپرسور واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/08/29
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:خرید لوازم یدکی (مکانیک) نیروگاه سیکل ترکبی شیروان
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/08/15
شرکت:شرکت تولید نیروی برق شیروان
موضوع:تامین یکصد و ده عدد باتری دو ولت و ساپورت زیر آنها جهت واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/08/07
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:الحاقیه مناقصه بازسازی و پوشش پره های توربین واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/08/02
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:دعوت نامه بازگشایی پاکات مناقصه یک مرحله ای انجام عملیات بازسازی و پوشش پره های ثابت و متحرک واحدهای 1 و 2 نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/08/02
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:اسناد مناقصه بازسازی و پوشش پره های ثابت و متحرک نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/08/01
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه ساخت دو ست روتور کامل توربین گازی فریم 5 ساخت داخل کشور
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/07/15
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه کاهش آلایندگی صوتی نیروگاهها
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/07/15
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:اسناد ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه مناقصه محدود تعمیرات اساسی واحد BST نیروگاه گازی شیراز
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/07/15
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:اسناد ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه مناقصه محدود تامین ، نصب و راه اندازی سیستم تجهیزات DCS واحدهای GEF5 و کرافت V93.1
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/07/15
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:اسناد ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه مناقصه محدود تعمیرات اساسی واحد GEF5 و بازدید RC ژنراتور آن
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/07/15
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:اسناد ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه مناقصه محدود تعمیرات اساسی و مسیر داغ واحدهای GEF5
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/07/15
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:اسناد ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه مناقصه محدود تعمیرات اساسی واحد کرافت V93.1
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/07/15
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:آگهی ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه مناقصه محدود تعمیرات اساسی و RI واحدهای GEF5
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/07/15
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:اسناد ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه مناقصه محدود انجام سرویس و نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/07/15
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:انجام خدمات بهره برداری،تعمیرات و نگهداریاز ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/07/01
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:دعوت نامه بازگشایی پاکت مالی مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/28
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:دعوت نامه بازگشایی پاکت مالی مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/25
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:اجرای پروژه نمک زدایی آب دریای خزربه روش اسمز معکوس(ro)در نیروگاه نکابه ظرفیت 6000متر مکعب در روز روش (e.p.c)
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/20
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
موضوع:الحاقیه تمدید مناقصه لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/19
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:الحاقیه اسناد مناقصه لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/19
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:دعوتنامه بازگشایی پاکات مناقصه خرید قطعات یدکی اورهال نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/19
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:اسناد مناقصه خرید قطعات یدکی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/15
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:تمدیدمهلت تحویل اسناد مناقصه 96/1
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/08
شرکت:شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس
موضوع:اسناد مناقصه انجام عملیات اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/07
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه توجیهی مناقصه انجام عملیات اورهال نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/07
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:الحاقیه مناقصه انجام عملیات اورهال واحد1و2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/07
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:الحاقیه انجام عملیات اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/07
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:دعوتنامه بازگشایی پاکات مناقصه انجام عملیات اورهال نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/07
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/06
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه بازگشایی پاکات فنی-بازرگانی مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/05
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورت جلسه بازگشایی پاکات فنی-بازرگانی خرید لوازم یدکی الکتریک نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/05
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:دعوتنامه بازگشایی پاکت مالی مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/05
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:دعوتنامه بازگشایی پاکت مالی مناقصه خرید لوازم یدکی الکتریک نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/05
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات دوره ای بلندمدت دو واحد گازی از نوع GT13E2 نیروگاه گازی خلیج فارس
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/06/01
شرکت:
موضوع:اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی الکتریک نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/05/31
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:الحاقیه مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/05/31
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:انجام امور خدماتی شرکت تولید نیروی برق کرمان
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/05/29
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:الحاقیه مناقصه انجام عملیات اورهال نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/05/28
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه لغو مناقصه انجام عملیات اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/05/28
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/05/24
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت دو واحد گازی از نوعV94.2(6) نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/05/22
شرکت:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
موضوع:اسناد مناقصه انجام عملیات اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه شاهرود و تامین قطعات و لوازم مورد نیاز جهت اورهال
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/05/17
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:الحاقیه انجام عملیات اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/05/17
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه ارزیابی شکلی مناقصه بهره برداری سرویس و نگهداری از ایستگاههای گاز نیروگاههای حافظ عسلویه و گناوه
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:صورتجلسه تعیین برنده مناقصه بهره برداری سرویس و نگهداری از ایستگاههای گاز نیروگاههای عسلویه حافظ و گناوه
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:صورتجلسه بازگشایی پاکت الف ب ج مناقصه سرویس بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای گاز نیروگاههای حافظ عسلویه و گناوه
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:اسناد مناقصه بهره برداری سرویس و نگهداری از ایستگاههای گاز نیروگاههای حافظ عسلویه و گناوه
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/27
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:دعوتنامه بازگشایی پاکات مالی مناقصه خرید Inner casing نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/26
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:اسناد مناقصه خرید قطعات یدکی( Inner casing )نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/17
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه قطعات یدکی نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/17
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:الحاقیه مناقصه خرید قطعات یدکی(INNER CASING ( نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/17
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:دعوتنامه بازگشایی پاکات مالی مناقصه خرید ابزار مخصوص اورهال نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/17
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:خرید لوازم یدکی(الکتریک وابزاردقیق) مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/17
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:خرید لوازم یدکی(مکانیک)مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/17
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:صورتجلسه بازگشایی پاکات الف و ب مناقصه خرید ابزار مخصوص اورهال نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/12
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:اسناد مناقصه خرید ابزار مخصوص اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/04
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:آگهی پیش از فراخوان خرید ابزار مخصوص اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/04/04
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/02/11
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه ارزیابی فنی -بازرگانی مناقصه خرید لوازم یدکی شرکت تولید نیروی برق شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/02/11
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه اعلام برنده مناقصه 95/307
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/02/11
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه کمیته فنی و بازرگانی مناقصه 95/307
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/02/11
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق شرکت تولید نیروی برق شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/01/28
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:تهیه و نصب آسانسور سیکل ترکیبی نکا
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/01/09
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
موضوع:بهره برداری و نگه داری ایستگاه گاز علی آباد
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/01/09
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
موضوع:طراحی و نصب سیستم مدیا
تاریخ گشایش پاکت ها:1396/01/06
شرکت:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
موضوع:اصلاح روشنایی رینگ نیروگاه نکا
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/12/25
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
موضوع:بهره برداری و نگهداری از ایستگاه گاز نیروگاه علی آباد
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/12/17
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
موضوع:پروژه تهیه ، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای نیروگاه سیکل ترکیبی نکا
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/12/17
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
موضوع:منا قصه سیسم مدیا نیرگاه بمپور
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/12/09
شرکت:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
موضوع: بازسازی پره‌های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/12/04
شرکت:شرکت تولید نیروی برق شیروان
موضوع:اجرای پروژه های سرمایه گذاری وبهینه سازی نیروگاه اصفهان وهسا در سال 1396
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/12/04
شرکت:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
موضوع:انجام تعمیرات دوره ای نیروگاه اصفهان وهسا برای سال 1396
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/12/04
شرکت:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
موضوع:خرید برق (و آمادگی )از نیروگاه اصفهان وهسا در سال 1396
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/12/04
شرکت:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
موضوع:بازسازی قطعلت مسیر داغ واحدهای گازی نیروگاه 50 مگاواتی نوشهر(تیپ GEF5 )
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/12/02
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
موضوع:الحاقیه مناقصه95/304 نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/11/12
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:خرید ورق میکسینگ چمبر اتاق احتراق واحد های گازی V93.1 نیروگاه لوشان
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/11/09
شرکت:شرکت توليد نيروی برق لوشان
موضوع:مناقصه 95/304 نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/10/28
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید برق نیروگاه گازی شیراز(95-3 )
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/10/21
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خریدبرق نیروگاه گازی بوشهر(95-4 )
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/10/21
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید برق نیروگاه گازی کنگان(95-5 )
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/10/21
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:اسناد مناقصه خدمات حجمی نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/10/13
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:الحاقیه مناقصه 95/303 نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/10/13
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:خرید یک دستگاه تنوره HGC ( (Hot Gas Casingتوربین گازیBBC-GT9 نیروگاه گازی ارومیه به همراه متعلقات مربوطه
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/10/05
شرکت:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
موضوع:تجدید مناقصه بازسازی قطعات داغ توربین نیروگاه های بوشهر ، کنگان و شیراز
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/09/01
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:مناقصه خرید لوازم و قطعات داغ توربین نیروگاه های تحت پوشش
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/08/22
شرکت:شرکت توليد نيروی برق فارس
موضوع:خرید 8 ست پره توربین واحد های گازی نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/08/19
شرکت:شرکت توليد نيروی برق لوشان
موضوع:خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/08/15
شرکت:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
موضوع:خرید پره های متحرک و ثابت ردیف اول توربین نیروگاه گازی صوفیان
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/08/10
شرکت:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
موضوع:تجدید مناقصه خرید لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه قاین
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/07/25
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:تجدید مناقصه خرید لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/07/25
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:انجام کارهای خدماتی و پشتيبانی(محدود يک مرحله ای مناقصه ۶-۲۳۱-۹۵)
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/07/14
شرکت:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
موضوع:احداث شلتر ایستگاه گاز، سیستم روشنایی و برقگیر مربوطه در نیروگاه سیکل ترکیبی ایرانشهر
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/06/27
شرکت:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
موضوع:احداث شلترایستگاه گاز،سیستم روشنایی و برقگیر مربوطه نیروگاه سیکل ترکیبی ایرانشهر
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/06/27
شرکت:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
موضوع:خرید لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/06/15
شرکت:شرکت توليد نيروی برق خراسان
موضوع:انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات انتخاب ساختگاه های نيروگاه های حرارتی کشور
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/04/05
شرکت:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
موضوع:مناقصه خرید بخشی از یراق آلات خط 400 کیلوولت گتوند-شازند
تاریخ گشایش پاکت ها:1395/02/31
شرکت:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
موضوع:خريد 8000 كيلوگرم ايزوله توربين واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ گشایش پاکت ها:1357/05/06
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
موضوع:خرید لوله های ری هیت و سوپر هیت نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
تاریخ گشایش پاکت ها:1357/01/23
شرکت:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
موضوع:اصلاح سيستم خنک کن اصلی و کمکی نيروگاه بخاری شهيد مفتح همدان
تاریخ گشایش پاکت ها:
شرکت:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
موضوع:خرید انرژی
تاریخ گشایش پاکت ها:
شرکت:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
موضوع:تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه صوفیان
تاریخ گشایش پاکت ها:
شرکت:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
موضوع:انجاتم عملیات اجرایی بخشی اط کارهای منتهی به برقدار شدن خط 400 کیلوولت گتوند-شازند
تاریخ گشایش پاکت ها:
شرکت:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
موضوع:انجام خدمات تأمین مالی، تدارکات، مذاکرات و مدیریت پروژه های احداث نیروگاه های حرارتی به روش BOO و EPCF
تاریخ گشایش پاکت ها:
شرکت:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
موضوع:صورتجلسه لغو مناقصه 96/303 انجام عملیات اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه های گشایش پاکات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه های گشایش پاکات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه گشایش پیشنهادهای فنی-بازرگانی و مالی در مناقصه انجام عملیات اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه های گشایش پاکت های مناقصه خرید قطعات یدکی اورهال نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
موضوع:صورتجلسه لغو مناقصه عملیات خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت فیزیکی پیرامونی الکترونیکی هوشمند نیروگاه شاهرود
تاریخ گشایش پاکت ها:
شرکت:شرکت توليد نيروی برق شاهرود