Zoom Out
Zoom In
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
امروز  

Skip Navigation LinksAll_Farakhan

کلیه فراخوان ها
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان اطلاعیه:مدیریت، بهره برداری و نگهداری از چاهها و خط انتقال آب نایگون تا سایت نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/11/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/11/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ساخت پره ردیف شانزده سمت پمپ (ps ) مربوط به توربين پمپ تغذيه واحد بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/11/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/11/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه صبح اقتصاد مورخ  يكم و دوم بهمن سال 99
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-34 خريد20،000كيلوگرم اسيد سيتريك مونوهيدرات، 400 كيلوگرم MBT مايع و400 ليتر آرموهيب 28
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/11/06
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-34-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:99-33 تعميرات اساسي سل 5 برج خنك كن بتني رديف 5 فاز3
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/11/06
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-33-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:آگهی تمدید مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه پرسنل
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/11/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:آگهی تمدید مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه پرسنل نیروگاه شهید مفتح
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه تعمیرات اساسی برج خنک کن (قسمت چوبی) واحد 2
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/11/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد به دبیرخانه شرکت مدیریت تولید برق بعثت مراجعه فرمائید
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فروش سه قلم انواع ضایعات شرکت تولید نیروی برق لوشان در یک مجموعه و به صورت یکجا در نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/11/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت با شماره 10990081000003 مراجعه مایند
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای شماره 14/3099 و 15/3099 خريد مواد شيميايي مورد نياز نيروگاه حرارتي تبريز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/11/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:محل دریافت اسناد مناقصه : سایت این شرکت به آدرس&nbsp; https:// www. Tpgmco.ir<br>-محل تسليم پيشنهادات : امور بازرگاني شركت واقع در کیلومتر 16 جاده تبریز آذرشهر نیروگاه حرارتی تبریز - تلفن تماس :&nbsp; 34300673- 041 <br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-32 خريد تجهيزات بخش آناليز واحد شماره 6
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/11/02
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-32-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:مزایده فروش ضایعات جزئی آلومینیوم نیروگاه ری
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/11/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مزایده در سامانه ستاد ایران صورت می گیرد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد یک ست سایلنسرهاي اگزوز واحد آلستوم نیروگاه گازی قاینGE-F5
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه های گازی خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
A.pdf    

عنوان اطلاعیه:مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی غیرآلیاژی (ساختمانی) دپو شده موجود در محوطه باز نیروگاه رامین-فاز دوم
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/11/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-31 خريد ركوردهاي بدون كاغذ برج هاي خنك كن فاز1و2
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-31-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:99-30 تامين يك ست نازل باكس IP توربين واحد شماره6
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/27
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-30-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:99-29 ترميم و تعويض لوله هاي بويلر اصلي واحد شماره 6
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/27
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-29-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید دو دستگاه اکونومایزر استارت بویلر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
آگهی .jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید تجهیزات اندازه گیری دما و فشار جهت نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فروش 703 قلم از اموال اسقاطی غیر قابل استفاده نيروگاه شهيد سليمي نكا بصورت يكجا.
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روط نامه جهان اقتصاد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام امور مربوط به خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری در نیروگاههای استان و ستاد شرکت
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/23
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:استعلام ساخت پکینگ سیل R27
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/23
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد و نقشه ها با شماره 55050700 تماس حاصل فرمائید
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:استعلام ساخت نیم کوبل BFP سمت موتور
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/23
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد و نقشه ها با شماره55050700 تماس حاصل فرمائید
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه: انجام امور مربوط به رنگ آمیزی بخشهایی ازواحدها وتجهیزات جانبی نیروگاه گازی قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه های گازی خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
1.jpg    

عنوان اطلاعیه:استعلام خرید کنترل ولو توربین نوع دو
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/23
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اطلاعات و اسناد با شماره 55050700 واحد تدارکات تماس حاصل فرمائید
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید آهک هیدراته صنعتی- شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1378/08/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ارزیابی کیفی مشاوران RFQ، نظارت، بررسی، بازنگری، تحلیل نتایج و ارائه طرح علاج بخشی پدیده فرونشست و فروچاله نیروگاه شهید مفتح همدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/22
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهي.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه خرید با نظارت بر طراحی و ساخت تعداد یک دستگاه مبدل هوا توربین گازی تیپ آسک
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق ری
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت کنندگان در مناقصه می توانند خلاصه اسناد را از این سایت دریافت نموده و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه وارزیابی،&nbsp; با ارائه معرفي نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 به آدرس تهران – شهرری – جاده قدیم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطین– شرکت مدیریت تولید برق ری ( نیروگاه گازی )– امور بازرگانی وانبار (تلفن : 6-55221460 به داخلی 7577 ) مراجعه فرمایند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای بازسازی پره های توربین گازی V94.2 ورژن 5 نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/22
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 20/م/99
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:خرید یک دستگاه برج تر خنک کن اصلی واحدهای نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین پمپ اصلی روغن روانکاری مورد نیاز نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/22
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 22/م/99
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:99-28 انجام آمايشات و معاينات ادواري
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/21
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-28-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:مزایده فروش ضایعات ری
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/11/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مزایده در سامانه ستاد ایران صورت می پذیرد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-27 خريد500بشكه 208 ليتري معادل 90،000 كيلوگرم روغن توربين ايراني
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/21
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-27-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:خرید رزین های تبادل یونی تصفیه خانه آب واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/24
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید سود مایع مورد نیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/24
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید هیدرازین هیدرات مورد نیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تخلیه و بارگیری سوخت مایع در جایگاه تخلیه سوخت واقع در شهرستان نکا و نیروگاه شهید سلیمی نکا و تمیز کاری اطراف تانکها و مخازن سوخت
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامین نیروی انسانی برای اجرای ماموریتهای حفاظت فیزیکی و حراست نیروگاه شهید سلیمی نک
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین تجهیزات مورد نیاز بخش ابزار دقیق نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/22
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 21/م/99
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه خرید خدمات انجام تست استاتور، ترانسفورماتور و بریکر واحد2
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/21
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد&nbsp; از طریق دبیرخانه شرکت مدیریت تولید برق بعثت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه تعمیرات اساسی بویلر و ایرهیتر واحد 2
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/21
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد&nbsp; از طریق دبیرخانه شرکت مدیریت تولید برق بعثت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه تعمیرات اساسی ولوهای واحد 2
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/21
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد از طریق دبیرخانه شرکت مدیریت تولید برق بعثت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-25 خريد قطعات يدكي الكتريك
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-25-1-002.JPG    

عنوان اطلاعیه:99-26 جهت شناسايي شركت هاي توانمند در زمينه طراحي و ايجاد فضاي سبز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-26-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:99-24 خريد قطعات ژنراتور
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-24-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:استعلام ساخت ترانس های جریان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اطلاعات و اسناد با واحد تدارکات شرکت مدیریت تولید برق بعثت تماس حاصل فرمائید5505070
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:استعلام ساخت پره های CTFAN
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:&nbsp;جهت دیافت اطلاعات و اسناد با واحد تدارکات شرکت مدیریت تولید برق بعثت تماس حاصل فرمائید55050700
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:استعلام ساخت اکسپنشن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اطلاعات و اسناد با واحد تدارکات شرکت مدیریت تولید برق بعثت تماس حاصل فرمائید55050700
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:استعلام تعمیر کنترل ولو فید واتر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اطلاعات و اسناد با واحد تدارکات شرکت مدیریت تولید برق بعثت تماس حاصل فرمائید55050700
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:استعلام تعمیرات اساسی CWP
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اطلاعات و اسناد با واحد تدارکات شرکت مدیریت تولید برق بعثت تماس حاصل فرمائید55050700
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:استعلام ساخت بسکت سرد، گرم و میانی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت اطلاعات و دریافت اسناد با واحد تدارکات شرکت مدیریت تولید برق بعثت تماس حاصل فرمائید55050700
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید چهار عدد شینه استاتور ژنراتور TY10546 (دو عدد بالا و دو عدد پایین) موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/27
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99/08، تهیه متریال، ساخت و نصب لوله های واتروال بویلر واحد 1 و 3
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/22
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:این آگهی در روزنامه اعتدال چاپ گردیده است
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مزایده فروش روغن ضایعاتی روان کاری توربین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید فیلترهای کاغذی (Air Intake) نیروگاه افق ماهشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:احداث سیستم فیلترینگ گاز ورودی به واحدهای توربین انبساطی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سلونوئید والوهای لاین هیترهای فشار بالا نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه 19/م/99
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:99-23 خريد 11،000 كيلوگرم هيدرازين هيدرات
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-23-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:استعلام ساخت پیچ قفل کن لاینر قفل کن لوله اسپری واتر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد و بازدید با واحد تدارکات شرکت مدیریت تولید برق بعثت تماس حاصل فرمائید
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:استعلام ساخت دیسک و بوش نازل اسپری واتر مطابق شرح خدمات
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد و بازدید با واحد تدارکات شرکت مدیریت تولید برق بعثت تماس حاصل فرمائید
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:استعلام ساخت قطعات داخلی گیربکس ctfan مطابق نمونه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد و بازدید با واحد تدارکات شرکت مدیریت تولید برق بعثت تماس حاصل فرمائید
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:استعلام کلیه اقلام مربوط به بالابر بریکرهای 2400 مطابق نمونه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد و بازدید با واحد تدارکات شرکت مدیریت تولید برق بعثت تماس حاصل فرمائید
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:استعلام ساخت قالب نازل برج خنک کن مطابق نمونه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد و بازدید با واحد تدارکات شرکت مدیریت تولید برق بعثت تماس حاصل فرمائید
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی خرید 22 عدد پيچ كوپلينگ مياني روتور توربو كمپرسور و یک ست ( 32 عدد )پيچ كوپلينگ لود مولدهاي GEF9
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه پیوست شده است.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی کنارک
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خدمات مشاور برای انجام خدمات مهندسی و نظارت بر تعمیرات اساسی واحد 2 بخار نیروگاه بعثت
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:استعلام خدمات مشاوره از طریق اعلان عمومی در سامانه ستاد ایران صورت گرفت<br>تمامی مراحل استعلام در سامانه ستاد ایران صورت خواهد گرفت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-22 خريد 500،000 كيلوگرم كلرورفريك مايع
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-22-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:خرید با نظارت بر ساخت دو سِت نازل مرحله اول و دوم توربین GE F5 MS5001 (تیپ ترموکوپل متحرک) به همراه دیافراگم نیروگاه ری
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1400/02/01
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران انجام می گیرد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-21 تعمير و باساي روتور IP واحد 6
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-21-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات بهداری و درمانگاه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تهیه اسناد از طریق دبیرخانه شرکت مدیریت تولید برق بعثت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات غذا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تهیه اسناد از طریق دبیرخانه شرکت مدیریت تولید برق بعثت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید زغال صنعتی جهت نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مزایده عمومی فروش لجن کلاریفایر شرکت تولید نیروی برق لوشان در نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اطلاعات و اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه گردد.
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:99-19 تهيه مواد و دوخت لباس كار پرسنل
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-19-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه طبخ و توزیع غذا روزانه پرسنل نیروگاه شهید مفتح همدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:آگهی مناقصه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-20 خريد 8.000 ليتر رزين آنيوني قوي و 2.000 ليتر رزين كاتيوني قوي
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/10
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-20-1-001.JPG    

عنوان اطلاعیه:ساخت پره ثابت ردیف یک توربین فشار ضعیف واحد 3 بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ساخت پانل های دیواره و سقف اواپراتور واحد های بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:روزنامه رسالت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تعویض لوله های گاز بویلر واحد ۳ بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه مناقصه و مزایده
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فروش حدود 12 تن لوله های مستعمل و ضایعاتی موجود در نيروگاه شهيد سليمي نكا بصورت يكجا.
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه اسكناس
پیوست ها:
آگهی.zip    

عنوان اطلاعیه:99-18 خريد 11،000 كيلوگرم هيدرازين هيدرات
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/10/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-1-1-009.JPG    

عنوان اطلاعیه:99-17 رنگ و پوشش تجهيزات صنعتي واحد شماره 6
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/06
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
99-1-1-009.JPG    

عنوان اطلاعیه:تجدید فراخوان ارزیابی صلاحیت و شناسایی سرمایه گذاران احداث و بهره برداری نیروگاه های حرارتی بزرگ
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/30
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:با توجه به تصمیم شرکت در خصوص تجدید ارزیابی صلاحیت و شناسایی سرمایه گذاران احداث و بهره برداری نیروگاه های حرارتی بزرگ،&nbsp; آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی صلاحیت به پیوست می باشد، لازم بذکر است آخرین مهلت ارائه اسناد تکمیل شده مورخ 30-10-99 می باشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مزایده املاک آبادان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/10
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید گیج، ولو و تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 15/م/99
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:(تجدید) فروش تعداد 19 دستگاه خودروهای فرسوده و مستعمل نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/06
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-16 بازسازي سازه ها و طبقات dearator boy واحد شماره 6
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-13 خريد 1500.000 اسيد سولفوريك صنعتي
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/10/01
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یاتاقان های مولتی پلایر فیدواتر پمپ نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید دوم مناقصه شماره 17/م/99
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:99-15 تعمیرات اساسی سل 5 برج خنک کن بتنی ردیف 5 فاز3
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-14 تعمیرات اساسی برجهاي خنک کن ردیف 2 و 4 (فاز 3)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-12 خرید 2.000.000 كيلوگرم نمك صنعتي
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مزایده فروش آهن آلات و کابل
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بعثت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد از طریق دبیر خانه شرکت مدیریت تولید برق بعثت می باشد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی خرید 22 عدد پيچ كوپلينگ مياني روتور توربو كمپرسور و 32 عدد پيچ كوپلينگ لود مولدهاي GEF9
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه پیوست شده است.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید قطعات پمپ آب گردش بویلر (B.C.Pump) نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات یدکی پمپ گردش آب بویلر نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید دوم مناقصه شماره 09/م/99
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید کابل 6 کیلو ولت
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید یکدستگاه برج تر خنک کن اصلی واحدهای نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده ، فروش اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت<br><br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید با نظارت بر ساخت سه دست شرود سگمنت توربین گازی gef5
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق ری
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت کنندگان در مناقصه می توانند خلاصه اسناد را از این سایت دریافت نموده و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه وارزیابی،&nbsp; با ارائه معرفي نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 به آدرس تهران – شهرری – جاده قدیم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطین– شرکت مدیریت تولید برق ری ( نیروگاه گازی )– امور بازرگانی وانبار (تلفن : 6-55221460 به داخلی 7577 ) مراجعه فرمایند
پیوست ها:
خلاصه.pdf    

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات فضای سبز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق ری
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت کنندگان در مناقصه می توانند خلاصه اسناد را از این سایت دریافت نموده و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه وارزیابی،&nbsp; با ارائه معرفي نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 به آدرس تهران – شهرری – جاده قدیم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطین– شرکت مدیریت تولید برق ری ( نیروگاه گازی )– امور بازرگانی وانبار (تلفن : 6-55221460 به داخلی 7577 ) مراجعه فرمایند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه تعمیرات اساسی واحدهای گازی G11,12,13 نیروگاه افق ماهشهر ( V 94.2 Ver .5)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
آگهی.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه به روز رساني كامپيوتر هاي صنعتي سيستم كنترل DCSو تجهيزات بهره برداري ومهندسي يك واحد نيروگاه حرارتی شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/29
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری فرآيند ارجاع كار از دریافت اسناد فرآيند ارجاع كار تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
اول.pdf    

عنوان اطلاعیه:انجام امور مربوط به خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری جهت نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید فیلتر جهت نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:واگذاری انجام خدمات پشتیبانی و اداری به صورت حجمی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;&nbsp;به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰6 انجام خواهد شد.<br><br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99-11 انجام آزمايشات و معاينات پزشكي ادواري
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سلونوئید والوهای لاین هیترهای فشار بالا نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 19/م/99
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:خرید ترمومترهای بیمتال و سیمی گازی نیروگاه شهید سلیمی نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه تجارت
پیوست ها:
آگهی.zip    

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید روغن صنعتی (HB65-HB80) جهت نیروگاههای اسنان سیستان و بلوچستان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/17
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه بهینه سازی سیستم حفاظتی واحد 3 نيروگاه حرارتی شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری فرآيند ارجاع كار از دریافت اسناد فرآيند ارجاع كار تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه ایاب و ذهاب با مینی بوس و میدی باس - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی انجام خدمات دفتری، انبارداری و آبدارخانه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/14
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:99/04، (تجدید) ساخت اکسپنشن های پارچه ای کانال های بویلر واحد 2
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/19
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ساخت 5 ست پیچ و مهره توربین گازی V94.2 نیروگاه ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/15
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:(تجدید) ساخت دیسشارژ کیسینگ C.W.P
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید رزین های تبادل یونی تصفیه خانه آب واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه جمهوری
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2500 تن اهک هیدراته صنعتی (شرکت مدیریت تولید برق بیستون )
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق بیستون
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت در نیروگاه گازی زاهدان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام تعمیراساسی توربو کمپرسورو RI روتور وتامین لوازم یدکی موردنیاز RI روتور)ازنوع GEF5آلستوم )
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/13
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه های گازی خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:تعميرات اساسی و تأمین قطعات یدکی واحد بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد با شماره سیستم 2099001481000007 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه فرمایند.
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:خرید دو ست تایرود کمپرسور واحد گازی GE-F9 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/09/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;با شماره فراخوان 2099001500000005
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید دو ست پیچ کوپلینگ کمپرسور و توربین گازی GE-F9 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/08/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس<br>&nbsp;<a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;&nbsp;به شماره فراخوان 2099001500000004&nbsp;
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تعویض کامل سيم پيچ دو دستگاه الکتروموتور6 کيلوولت واحد بخار طبق شرايط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/08/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/06
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه مناقصه و مزايده مورخ 28 و 29 آبان
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد ایمپلرهای هیدرولیک کوپلینگ فیدواتر پمپ نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/08/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 16/م/99
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد یاتاقان های مولتی پلایر فیدواتر پمپ نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/08/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 17/م/99
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:خرید 1080 عدد فیلتر هوای ورودی به کمپرسور اصلی واحدهای گازی GE-F9 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/08/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;&nbsp;به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰3
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی خرید بشکه توربو فید پمپ
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/08/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد با نظارت بر ساخت سه دست شرود سگمنت مرحله اول توربینGE F5 MS5001
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/08/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/05
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق ری
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت کنندگان در مناقصه ميتوانند خلاصه اسناد را از اين سايت دريافت نموده و در صورت تمايل به شرکت در مناقصه ميگرددجهت دريافت اسناد مناقصه وارزيابی، از تاريخ درج اولين آگهی&nbsp; روز سه شنبه مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۹ لغايت چهارشنبه مورخ&nbsp; ۰۵/۰۹/۱۳۹۹ با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۰۲۰۲۰۱۷۳۵۳۰۰۸ بانک ملی شعبه باقر شهر کد ۸۱۷ به آدرس تهران – شهرری – جاده قديم قم – باقرشهر– انتهای بلوار فلسطين– شرکت مديريت توليد برق ری ( نيروگاه گازی )– امور بازرگانی وانبار (تلفن : ۶-۵۵۲۲۱۴۶۰ به داخلی ۷۵۷۷ ) مراجعه نمايند
پیوست ها:
خلاصه.pdf    

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات پرورش،توسعه و نگهداری فضای سبز بصورت مستمر و غیر مستمر (شامل چمن،گیاه پوششی،گل،درخت،درختچه و ...)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1399/08/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1399/09/05
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق ری
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت کن