کلیه فراخوان ها
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه ایاب و ذهاب شماره98/03
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/16
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:آگهی
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه 98/04 خرید 60 عدد نازل باکس مشعلهای کوره از جنس استیل نسوز310
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/04
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:آگهی مناقصه شماره 98/04
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازي پره هاي توربين واحد گازي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/07
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه سیاست روز مورخه 28 و 30 مرداد 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی تمدید مناقصه شماره 98/02 تعمیرات اساسی واحد 3
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/02
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمدید مناقصه شماره 98/02 اورهال واحد 3
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تعمیرات اساسی واحد 3
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید شهید مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اورهال قسمتهای مختلف واحد 3
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه تامین نیرو جهت نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه حرارتی شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/27
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 1000 عدد زغال سیستم تحریک ژنراتورواحد های بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های جمهوری اسلامی و اقتصاد ملی مورخه 20 و 22 مرداد 98 - <br>مناقصه شماره 1- 98/7
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی شماره 3-98 انجام امور خدمات عمومی نیروگاه اصفهان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/27
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تلفن تماس 5083-7895080-0313 (اداره تدارکات و بازگانی) آگهی روزنامه در روزنامه کثیرالانتشار&nbsp; اصفهان امروزمورخ 98/5/20
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی شماره2-98 انجام امور خدمات فنی و اداری نیروگاه اصفهان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/27
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تلفن تماس 5083-7895080-0313 (اداره تدارکات و بازگانی) آگهی روزنامه در روزنامه کثیر الانتشار نصف جهان مورخ 98/5/20
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید دو ست شرود سگمنت ردیف اول واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir با شماره فراخوان 2098001500000004 انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 2160 عدد فیلتر هوای ورودی به کمپرسور اصلی واحدهای گازیGEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir با شماره فراخوان 2098001500000006 انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 622 عدد باطری سرب اسیدی 350 آمپر ساعتی 2 ولتی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/06/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir با شماره فراخوان 2098001500000005 انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید ورق کربن استیل واحدهای نیروگاه شهید سلیمی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های تعادل و تجارت مورخ 19 و 20 مرداد 98 مناقصه شماره 98/15
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان شناسايي پيمانكار خريد- ساخت ونصب لوله هاي بويلر نيروگاه تبريز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/30
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت&nbsp; مشخصات فنی و فرم ارزیابی کیفی از طريق سايت www. Tpgmco.ir
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد نمك دانه بندي شده مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي شركت مديريت توليد برق نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه هاي اقتصادي شروع و تعادل
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید نه ست چرخ دنده جهت ACC نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تهیه و ساخت Supporting Fin بویلر واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های قدس و رسالت مورخه های 12 و 13 مرداد 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوله های دیواره و سقف اواپراتور بویلر واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/20
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های اطلاعات و جمهوری اسلامی مورخه های 12 و 13 مرداد 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای استقرار سیستم su assistant txp-sppa t2000 در نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 07/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه خرید لوازم یدکی تجهیزات نیروگاهی مورد نیاز نیروگاه حرارتی شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
98-118-.jpg    

عنوان اطلاعیه:خريد با آزمايش ده دست كامل از پره هاي متحرک رديف اول و ده دست کامل از پره های متحرک ردیف دوم توربين گازي GE-F5 بهمراه ملحقات مربوطه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید با آزمایش و تحویل ده دست کامل از پره های ثابت ردیف اول توربین گازی GE-F5 به همراه متعلقات مربوطه .
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:فروش اسناد از 98/5/8 در سامانه تدارکات دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید با آزمایش و تحویل هفت دست کامل از پره های ثابت ردیف دوم توربین گازی GE-F5 به همراه متعلقات مربوطه .
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:اسناد مناقصه دو مرحله ای تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه حرارتی شازند درسال 98
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تعمیرات&nbsp; اساسی واحد 4 نیروگاه حرارتی شازند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه الکتروموتور جهت نیروگاه گازی کنگان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
1.jpg    

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه خرید المنت فیلترهای هوای نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/14
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه 03/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:رنگ آمیزی استراکچرها و دیواره های جانبی واحد 4 بخار و S5 سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های مناقصه و مزایده و تجارت مورخه 6 و 7 مرداد 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد 17 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگي جهت برج خنك كن نيروگاه زرند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/14
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:فروش اسناد‌: <br>1- 1- كرمان . زرند . ميدان امام خميني. بعد از پل راه آهن . شركت مديريت توليد برق زرند .&nbsp; اداره تداركات و قراردادها- تلفن : 31425581-034<br>2- از طريق سايت :&nbsp; WWW.ZARKPP.IR
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تست 2
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/05
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تست زرند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/05
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید روغن جهت نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/06
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تمدید مهلت دریافت و بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز ویس- کلاس F رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/05/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/22
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:به دلیل قطعی سامانه ستاد در مورخ 98/04/31 و درخواست مکرر شرکت های متقاضی، مهلت دریافت اسناد لغایت ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 98/05/06 و مهلت بارگذاری استاد تکمیل شده لغایت ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/05/22 تمدید گردید. خاطر نشان می سازد همانگونه که در آگهی فراخوان نیز درج گردیده است، اسناد استعلام صرفاً باید از سامانه ستاد دریافت و اسناد تکمیل شده در مهلت مقرر در همان سامانه بارگذاری شود، در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه عواقب به عهده متقاضی می باشد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید تجهیزات سوخت گاز بویلر (لوازم یدکی مشعل های گازسوز) نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/01
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی ایستگاه گاز 200 هزار متر مکعبی نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/07
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 05/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي اياب وذهاب نيروگاه سهند بناب مناقصه عمومي 3098/5
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دريافت اسناد از سايت شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي اياب وذهاب نيروگاه تبريز- صوفيان مناقصه شماره 3098/04
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/08
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید آذربایجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دريافت اسناد از سايت شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات نیروی کارگری موقت - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/09
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه واگذاری فعالیت های خدمات عمومی و تخصصی- شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/09
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازی و تست آجرهای نسوز، سگمنت های ثابت و متحرک توربین نیروگاه گازی دورود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
3.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید Blade و Vane توربین گازی V94.2 نیروگاه افق ماهشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/01
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
آگهی .jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه تهیه و حمل ورق کورتن استیل گرید A
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
2.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید کارت های الکترونیکی سیستم TR76 نیروگاه گازی ارومیه (BBC-GT9
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد انجام میگیرد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:برگزاری دوره های آموزشی شغلی - تخصصی برای مشاغل کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/03
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های جمهوری اسلامی و شروع مورخه 25 و 26 تیرماه 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید بلبرینگ SKF جهت نیروگاه بخار ایرانشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد يک ست پرۀ ثابت رديف اول و يک ست پره ثابت رديف چهارم توربين گازی BBC-GT۹ نيروگاه گازی اروميه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/05/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد گرفت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مزایده فروش ضایعات مستعمل - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/29
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات مربوط به حمل و نقل كاركنان نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج آگهی در روزنامه های رسالت و مناقصه مزایده مورخه 17 و 18 تیرماه 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد ذغال سيستم تحريك ژنراتور واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/26
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های رسالت و عصر ایرانیان مورخه 17 و 18 تیر 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی ایستگاه گاز 200 هزار متر مکعبی نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 05/م/98
پیوست ها:
آگهی 1 .pdf    

عنوان اطلاعیه:خرید Blade و Vane توربین گازی V94.2 نیروگاه افق ماهشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:
آگهی .jpg    

عنوان اطلاعیه:تهیه و حمل ورق کورتن استیل گرید A
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت(<a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>) مراجعه گردد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ساخت بسكت هاي لعابدار لايه سرد ايرهيتر نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/04/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/09
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های تعادل و قدس مورخه 1 و 2 تیر ماه 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي مديريت انجام امورخدمات اداري و پشتيباني
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/15
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه پيوست شده است . دريافت اسناد از سايت شركت به نشاني <a href="http://www.ypgmc.co.ir">www.ypgmc.co.ir</a><br>و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات نيز امكان پذير است.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه خريد لوازم يدكي نيروگاه شازند در سال1398
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خريد لوازم يدكي&nbsp; نيروگاه حرارتي شازند در سال 1398 مطابق ليست پيوست.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید روغن روانکاری توربین مورد نیاز شرکت مدیریت تولید برق شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/31
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
98-117-2.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید دوربین و تجهیزات مانیتورینگ نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه 04/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید المنت فیلترهای هوای نیروگاه ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 03/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:عملیات اصلاح عایق های رطوبتی ساختمان های نیروگاه شهید مفتح
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
001.jpg    

عنوان اطلاعیه:انجام كارهاي خدماتي مربوط به حمل و نقل كاركنان نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/28
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خلاصه آگهی اسناد مناقصه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید، نصب و عملیات اجرایی سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/27
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه شماره 4م/ع/98 : موضوع : خريد 800 جفت فيلتر استوانه اي و مخروطي مولدهايGE-F9
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه پيوست شده است . دريافت اسناد از سايت اينترنتي شركت به نشاني <a href="http://www.ypgmc.co.ir">www.ypgmc.co.ir</a>&nbsp;<br>و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات نيز امكان پذير است.<br><br><br>
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه شماره 3م/ع/98 : موضوع : خريد 2400 عدد فيلتر كمپرسور مولدهاي V94.2 ( كلاس F8 )
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/04/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه پيوست شده است . دريافت اسناد از سايت شركت به نشاني <a href="http://www.ypgmc.co.ir">www.ypgmc.co.ir</a><br>و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات نيز امكان پذير است.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید دو دستگاه آنلاین مانیتورینگ گازهای محلول در روغن ترانس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید هیدرازین هیدرات
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامین قطعات یدکی مورد نیاز اجرای عملیات اورهال دو واحد گازی نیروگاه ایسین (V94.2 Ver. 5)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 02/م/98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید فیلترهای کاغذی (Air Intake) نیروگاه افق ماهشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی خرید برق از نیرگاه ماهشهر در سال 98
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید برق تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و نیروگاه گازی قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه فیدر شرکت تولید نیروی برق فارس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تهیه اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای حجمی بخش مالی ، بازرگانی و خدمات
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذاران جهت واگذاری و توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور (ایرانشهر)- تمدید مهلت ارائه اسناد
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/25
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:پیرو فراخوان قبلی بدینوسیله به اطلاع می رساند حداکثر مهلت تکمیل و تحویل اسناد و مدارک، تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 98/03/25 تمدید می گردد. محل تحویل اسناد کماکان دفتر بازرگانی، اعتبارات اسنادی و قراردادهای این شرکت به آدرس تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار دادمان غربی، مجموعه پژوهشگاه نیرو، طبقه سوم ساختمان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- دفتر قراردادها می باشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد مقدار 16000 كيلوگرم هيدرازين هيدرات 55 درصد مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/12
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های جوان و اقتصادی شروع مورخ 4و5 خرداد 1398
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات ترابری شرکت تولید نیروی برق تهران
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید فیلترهای کاغذی (Air Intake) نیروگاه افق ماهشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه تهیه شناسنامه فنی و خرید با آزمایش دیافراگم هایHP3 , HP5 توربین بخار نیروگاه شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان شناسايي پيمانكار براي انجام خدمات اجاره 7 دستگاه سواري با راننده
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/11
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید با آزمایش یک دست از هر یک از سگمنت های حرارتی ردیف A، ردیف B و ردیف C استاتور توربین و یک دست از سگمنت های ورودی دیفیوزر کمپرسور توربین گازی BBC-GT9 نیروگاه گازی ارومیه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/03/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام میگیرد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذاران جهت واگذاری و توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور (ایرانشهر) نوبت (دوم)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/04
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بسته ارزیابی صلاحیت از لینک زیر قابل دریافت است، حداکثر مهلت تکمیل و تحویل اسناد و مدارک، تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 98/03/11 می باشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومي سرويسهاي اياب و ذهاب پرسنل نيروگاه به وسيله 21 دستگاه ميني بوس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/10
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق یزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
1آگهي.pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه والو بخار گلند توربین و محرک الکتروهیدرولیکی آن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/03/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:با مرجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک&nbsp; دولت نسبت به دریافت اسناد اقدام گردد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تهیه بیمه نامه برای تجهیزات، مخازن، دستگاه های محرک اولیه و ژنراتورها،سایر تجهیزات، لوازم یدکی انبارها و موجودی مخازن سوخت موجود در نیروگاه های صوفیان و نیروگاه گازی ارومیه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:این مناقصه محدود بوده و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی برگزار گردیده است
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذاران جهت واگذاری و توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور (ایرانشهر) (نوبت اول)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/28
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بسته ارزیابی صلاحیت از لینک زیر قابل دریافت است، حداکثر مهلت تکمیل و تحویل اسناد و مدارک، تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 98/03/11 می باشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت خرید خدمات حجمی پرسنل نظافت، آبدار خانه، تایپ، دفتری و کارشناسی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات استفاده از خودرو استیجاری با راننده
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه سازندگان قطعات داغ واحد های گازی ساخت داخل
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد 000 10 تن نمك دانه بندي شده واحد هاي بخار و مقدار 000 2 تن نمك دانه بندي شده مصرفي سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های جمهوری اسلامی و تعادل مورخه 10 و 11 اردیبهشت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد سود مايع مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های قدس و تجارت مورخه 10 و 11 اردیبهشت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ساخت بسكت لايه سرد ايرهيتر نيروگاه شهيد سليمي نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/02/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/18
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه 98/2 درج در روزنامه هاي عصر ايرانيان و جوان
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید قطعات یدکی (مکانیک) مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/01/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/01/04
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید قطعات یدکی (مکانیک) مورد نیاز&nbsp; نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای - انجام عملیات بازسازی پره های ثابت ردیف 1 و 4 و پره متحرک ردیف 4، آجرهای نسوز، سگمنت های ثابت ردیف A و B نیروگاه گازی دورود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/01/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
a.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید فیلترهای کاغذی (Air Intake) نیروگاه افق ماهشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/01/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوله های کندانسور نیروگاهی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/01/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/01/31
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خريد لوله ها و فين هاي ديواره اواپراتور بويلرهاي واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/01/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/01/25
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه های جمهوری و رسالت مورخه 24 و 25 فروردین 98
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:واگذاری خدمات نیروی انسانی مورد نیاز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1398/01/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/02/08
شرکت متقاضی:شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تامین نیروی انسانی مورد نیاز
پیوست ها:
101-98.jpg    
10-2-98.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید ورق لایه گرم ایر هیتر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1398/01/07
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
97307.pdf    

عنوان اطلاعیه:بهره بداری، نگهداری و تعمیرات جاری (O&M) واحدها و تجهیزات جانبی نیروگاه 50 مگاواتی نوشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید انرژی نیروگاه گازی کنگان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید انرژی نیروگاه گازی بوشهر
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید انرژی نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مزایده فروش 452 قلم قطعات نیروگاه گازی - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/18
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/22
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/22
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید قطعات مسیر داغ واحد های v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد مناقصه
پیوست ها:
آگهی).zip    

عنوان اطلاعیه:تأمین خدمات نیروهای حجمی مورد نیاز در بخشهای مختلف شرکت
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/12/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد مناقصه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی مکانیک مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/11/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/12/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد مناقصه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام امور نگهباني و حفاظت از تأسيسات نيروگاه زر ند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/11/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/11/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات عمومي نيروگاه زرند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/11/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/11/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تأمين نيروي انساني فني و اداري نيروگاه زرند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/11/27
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/11/29
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق زرند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازی یاتاقان های نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/11/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/11/27
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید قطعات مسیر داغ واحد های v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/11/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/11/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:&nbsp;خرید قطعات مسیر داغ واحد های v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه والو بخار گلند توربین و محرک الکتروهیدرولیکی آن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/11/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:متقاضیان جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه فرمایند.
پیوست ها:
1آگهی.jpg    

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات کمپرسور هوا - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/29
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازی یاتاقان های نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/15
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/15
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/15
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/15
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/15
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید روغن ترانسفورماتور
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname 1.jpg    

عنوان اطلاعیه:فروش انواع ضایعات فلزی از قبیل "مخزن ها و متعلقات مربوط به لنج های قدیمی، لوله های ضایعاتی ورودی آب دریا، بونکر و میکسر سیمان و متعلقات مربوطه به مقدار تقریبی 320 تن"
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
97601.pdf    

عنوان اطلاعیه:برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی خرید انرژی نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:تجدید فرآیند ارزیابی کیفی خرید پره ثابت و متحرک همراه لوازم نصب واحدهای BBC7 و BBC8
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:تجدید فرآیند ارزیابی کیفی خرید لوازم یدکی واحدهای GEF5
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/10/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/19
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه خرید ورق کورتن استیل A جهت نیروگاه شهید مفتح
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/29
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت(<a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>) مراجعه گردد.
پیوست ها:
100.jpg    

عنوان اطلاعیه:تامین لوله های ری هیت و سوپر هیت نیروگاه بخار شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;با شماره فراخوان 200971500000011 انجام خواهد شد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید فرآیند مناقصه مطالعه و آنالیز سیستم اسپیدترونیک ، طراحی سیستم موجود، تهیه ، حمل و راه اندازی و ارتقا سیستم کنترل دو واحد توربین گازی با استفاده از سیستم PLC
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید با آزمایش و نظارت بر ساخت داخل یک دست کامل روتور توربو کمپرسور واحد گازی GEF9 مدل PG-9171 E (بدون پره های توربین) نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;به شماره فراخوان 200971500000010 انجام خواهد شد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید دو ست شرود سگمنت ردیف اول واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/10/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;با شماره فراخوان 2009715000000009 انجام خواهد شد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی مکانیک مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/19
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد مناقصه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان خدمات مشاوره جهت نظارت بر بهره برداری،نگهداری،تعمیرات و شرکت در بازار برق نیروگاههای حرارتی استان گیلان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت(<a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>) مراجعه گردد.
پیوست ها:
IMG_0002.jpg    

عنوان اطلاعیه:واگذاری انجام خدمات پشتیبانی و اداری
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس *setadiran.ir* به شماره فراخوان 200971500000008 انجام خواهد شد، لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه اقدام نمایند
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید فرآیند ارزیابی کیفی خرید پره ثابت و متحرک با لوازم نصب پره توربین واحدهای BBC7 و BBC8 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/09/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم اورهال واحد گازی کنارک
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/29
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اگهی از طریق روزنامه&nbsp; مناقصه منتشر میشد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ساخت، نصب و راه اندازی چرخ دنده و پینیون گیربکس توربین گازی F5 آلستوم نیروگاه گازی قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:ساخت، نصب و راه اندازی چرخ دنده و پینیون گیربکس توربین گازی F5 آلستوم&nbsp; نیروگاه گازی قاین
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی (ابزار دقیق) مورد نیاز نیروگاه شهیدکاوه قاین به شماره 04/97
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید لوازم یدکی (ابزار دقیق) مورد نیاز نیروگاه شهیدکاوه قاین به شماره 04/97
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی (الکتریک) مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین به شماره 03/97
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید لوازم یدکی (الکتریک) مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین به شماره 03/97
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 1080 عدد فیلتر هوای ورودی به کمپرسور اصلی واحدهای گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 311 عدد باطری سرب اسیدی 350 آمپر ساعتی 2 ولتی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/09/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای موضوع مطالعه ، آنالیز سیستم اسپیدترونیک موجود، تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی و ارتقا سیستم کنترل با استفاده از تجهیزات plc
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/20
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمامی مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد صورت میپذیرد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ارزیابی کیفی خرید پره ثابت و متحرک با لوازم نصب توربین واحد BBC7و BBC8 نیروگاه گازی شیراز.
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:ارزیابی کیفی خرید لوازم (قطعات) واحدهای GEF5 نیروگاههای بوشهر و کنگان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/08/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد میباشد.
پیوست ها:
ROZNAME1.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید پانزده هزار لیتر روغن توربین - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/09
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی قطعات داغ توربین نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname11.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصات خرید خدمات نیروی کارگری موقت، نگهداری و ایجاد فضای سبز، ایاب و ذهاب با مینی بوس - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/28
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصات خرید خدمات نیروی کارگری موقت، نگهداری فضای سبز ، ایاب و ذهاب پرسنل با مینی بوس - شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/28
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تامین با آزمایش یک دست کامل روتور توربوکمپرسور گازی GEF9 مدلE 9171 (بدون پره های توربین) شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی در نظردارد ارزیابی کیفی موضوع فوق را بر اساس اطلاعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات<br>الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان در ستاد 200971500000005 برگزار نماید.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازی پره های ثابت و متحرک واحد های V94,2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:&nbsp;بازسازی پره های ثابت و متحرک واحد های V94,2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت امکان پذیر می باشد.
پیوست ها:
آگهی.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی واحد G11 نیروگاه گازی کنگان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی واحد G15 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname1-34.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی واحد BBC نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 1080 عدد فیلتر هوای ورودی به کمپرسور اصلی واحدهای گازی GEF9 شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/08/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ساخت، نصب و راه اندازی چرخ دنده و پینیون گیربکس توربین گازی F5 آلستوم نیروگاه گازی قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/07/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد مناقصه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تامین با آزمایش یک دست کامل روتور توربوکمپرسور گازی GEF9 مدل 9171E بدون پره های توربین ساخت داخل( شماره 9706/1)شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/06/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:نظارت بر اجرای مفاد قراردادهای ECA در دوره بهره برداری تجاری نیروگاههای شوباد کهنوج و سمنگان سیرجان و نظارت بر اجرای ممفاد قراردادهای O&M سیکل ترکیبی کرمان و بخاری زرند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/06/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/06/24
شرکت متقاضی:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی سیستم گاز آنالایزر محصولات احتراق خروجی از دودکش واحد 1 و 2 بخار نیروگاه لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/06/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/06/22
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:برای دریافت اسناد از سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;مراجعه فرمایند.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای (با ارزیابی کیفی ) واگذاری فعالیت های خدمات عمومی و تخصصی- شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/06/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/06/20
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:اسناد مناقصه دو مرحله ای تعمیرات اساسی واحد 1 نیروگاه حرارتی شازند سال 97
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/06/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/06/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد مناقصه فوق در سامانه ستاد setadiran.ir قابل دسترسی میباشد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید 2000 تن آهک هیدراته صنعتی- شرکت مدیریت تولید برق بیستون
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/06/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/06/14
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ساخت و نصب پوسته ها و پره های ثابت و متحرک توربینLP یک واحد بخار
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/06/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/06/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام گردد.
پیوست ها:
IMG_0002.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه تعمیرات واحد های نیروگاه شهید مفتح
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/06/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/06/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:بازسازی پره‌های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/06/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/06/04
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:&nbsp;انتشار اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت از تاریخ 1397/06/05 لغایت 1397/06/10&nbsp;&nbsp;
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه بازسازی قطعات داغ توربین نیروگاههای تحت پوشش
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/05/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/06/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
nobate1.jpg    

عنوان اطلاعیه:فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران در زمینه نظارت بر تعمیرات اساسی ( اورهال ) واحدهای گازی از نوع V94.2 و واحدهای بخاری سیکل ترکیبی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/05/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/05/28
شرکت متقاضی:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید قطعات یدکی (ابزار دقیق) مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قائن 9704
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/05/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/05/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد
پیوست ها:
48jpg.jpg    

عنوان اطلاعیه: خرید قطعات یدکی الکتریک نیروگاه شهید کاوه قائن 9703
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/05/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/05/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد
پیوست ها:
48jpg.jpg    

عنوان اطلاعیه:بهره برداری ، سرویس و نگهداری از ایستگاههای گاز نیروگاههای حافظ، عسلویه و گناوه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/04/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/04/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;صورت می پذیرد.
پیوست ها:
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:تامین تجهیزات سیستم پایش آنلاین و مانیتورینگ گازها و ذرات خروجی دودکشهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/03/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/04/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامین مکانیزم عملگر نیوماتیکی کلید ژنراتور واحد گازی نیروگاه شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/03/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/04/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;انجام خواهد شد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی واحدهای F5مورد نیاز نیروگاه گازی قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/03/20
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/03/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مطابق اسناد مناقصه
پیوست ها:
9702 J.pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/01
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/02/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/02/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:بازسازی پره های توربین مطابق اسناد مناقصه
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:واگذاری خدمات نیروی انسانی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1397/02/08
تاریخ انقضای اطلاعیه:1397/02/22
شرکت متقاضی:شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه نیروی انسانی مورد نیاز 101 پ -97
پیوست ها:
101.docx    

عنوان اطلاعیه:تامين مکانيزم عملگر نيوماتيکی کليد ژنراتور واحد گازی نيروگاه سيکل ترکيبی شهيد رجايی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/12/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/12/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامین تجهیزات و قطعات سیستم dos تحت عنوان کامپیوترهای صنعتی واحد 4 نیروگاه بخار شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/11/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/12/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامین تجهیزات سیستم پایش آنلاین و مانیتورینگ گازها و ذرات خروجی دودکشهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/11/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/12/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه خريد خدمات نيروهاي حجمي در سال 97 شركت توليد نيروي برق شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/11/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/11/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:اسناد در سايت ستاد تداركات الكترونيكي دولت تهيه و بعد از امضاء و مهر و تهيه جداول متبط نسبت به آپلود اسناد در سامانه فوق اقدام نمايد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه خرید لوله های کندانسور چهار واحد اول نیروگاه رامین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/11/11
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/11/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق رامين
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه خرید لوله های کندانسور چهار واحد اول نیروگاه رامین با ارزیابی کیفی
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فروش 16 قلم از ضایعات فلزی و غیر فلزی نیروگاه شهید رجایی بصورت یکجا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/11/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/11/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/313 انجام خدمات حجمی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/10/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/11/03
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامین والوهای موتوری هیترهای فشار قوی نیروگاه بخار شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/10/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/11/14
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فروش 1112 قلم از اجناس راکد و مازاد بر نیاز نیروگاه شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/10/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/11/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید لوازم یدکی مکانیک
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/10/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/10/19
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی ارزیابی کیفی خرید لوازم یدکی(جانبی) و لوازم نصب پره های توربین واحد BST و واحد کرافت V93.1 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/10/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/10/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;مراجعه فرمایید.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید گیربکس و گاردان فن های برج خنک کن نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/10/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/10/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت خرید اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام گردد.
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات مکانیکی مشعل های بویلر واحد دو بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/10/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/10/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت خرید اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام گردد.
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه: انجام عمليات خريد ،نصب و راه اندازی تجهيزات سامانه حفاظت فيزيکی پيرامونی نیروگاه شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/10/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/10/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه عمومی دو مرحله ای
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید مناقصه 96/1
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/10/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/10/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری و رفع اشکالات در تجهیزات برقی نیروگاههای شیراز ، بوشهر و کنگان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/10/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/10/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تامین باطری کادمیوم
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/09/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/10/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات حجمی ستاد شرکت تولید نیروی برق شاهرود(انجام امور اداری، فنی و خدماتی)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/09/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/10/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه عمومی یک مرحله ای
پیوست ها:
96311.pdf    

عنوان اطلاعیه:خرید یکدستگاه والو گلند توربین و محرک الکتروهیدرولیکی آن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/09/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/09/22
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید هیتر های فشار ضعیف A2وA3نیروگاه شهید بهشتی لوشان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/09/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/09/22
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:صورتجلسه پیش از فراخوان عدم الزام برگزاری مناقصات جهت خرید 43 عدد پره نیروگاه شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/09/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/09/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:صورتجلسه پیش از فراخوان عدم الزام برگزاری مناقصات جهت خرید 43 عدد پره
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پره های ثابت و متحرک و دیافراگم های کمپرسور واحد کرافت V93.1 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/09/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/09/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام ریتیوب هیتر فشار ضعیف شماره 4 نیروگاه شهید مفتح در سال 96
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/09/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/10/06
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
1.jpg    

عنوان اطلاعیه:فراخوان مناقصه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/09/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/09/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت های حجمی بخش مالی ، پشتیبانی، عملیات بازار برق و دفتر فنی تولید
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/09/05
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/09/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname 1.jpg    
rozname2.jpg    

عنوان اطلاعیه:تجديد مناقصه لوازم يدكي نيروگاه شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/09/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/09/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:ارسال فيزيك اسناد قابل قبول نميباشد ليكن بعد از آماده شدن اسناد از طريق سامانه<br>&nbsp;ستاد(سامانه تداركات الكترونيك دولت) آپلود نماييد.
پیوست ها:
agahi.pdf    
asnad.pdf    
list.pdf    

عنوان اطلاعیه:طراحي، تأمين تجهيزات، ساخت و اجرای سيستم Wet compression دو واحد گازي V94.2 نيروگاه سیکل ترکیبی ایسین به صورت EPC
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/08/29
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/09/07
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:طراحي، تأمين تجهيزات، ساخت و اجرای سيستم Wet compression دو واحد گازي V94.2 نيروگاه سیکل ترکیبی ایسین به صورت EPC
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:عملیات تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه گازی دورود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/08/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/09/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
1.jpg    

عنوان اطلاعیه:تجدیدآگهی ارزیابی کیفی موضوع کاهش آلایندگی صوتی نیروگاهها
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/08/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/08/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname.jpeg    

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک و دیافراگم های کمپرسور واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/08/09
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/08/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname 2.jpg    
rozname1.jpg    

عنوان اطلاعیه:آگهي خريد لوازم يدكي مورد نياز نيروگاه شازند در سال 96
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/08/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/08/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:جهت دريافت اسناد به سامانه ستاد&nbsp; (<a href="https://www.setadiran.ir ">https://www.setadiran.ir&nbsp; </a>) مراجعه گردد.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهي مناقصه خرید لوله های گاز مولدهای کرافت و آلستوم نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/08/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/08/14
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق يزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است.در ضمن به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و پیشنهاد‌هایی كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
پیوست ها:
yppc.jpg    

عنوان اطلاعیه:امور پشتیبانی (نیروی انسانی)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/08/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/08/13
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/01،96/02،96/03،96/04
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/08/04
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق شیروان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد لوازم مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در بخشهای (مکانیک ، الکتریک ، ابزار دقیق ، دستگاه های پایش وضعیت تجهیزات )را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید .
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهي مناقصه خرید لوله های SA213-T22 بویلرهای مولد بخار S2 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق يزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت تولید نیروی برق یزد در نظر دارد مناقصه خرید فوق را بر اساس اطلاعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200964211000002 برگزار نماید.
پیوست ها:
yppc.jpg    

عنوان اطلاعیه:صورتجلسه لغو مناقصه خریداری،نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل سقفی اینتر مدیای شفت واحدهای 1و2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد GEF5 و RC ژنراتور آن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی تجدید ارزیابی کیفی انجام سرویس و نگهداری و رفع اشکالات برقی نیروگاهها
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی تجدید ارزیابی کیفی موضوع انجام تعمیرات اساسی واحدکرافت V93.1 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان خریداری ،نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل سقفی اینتر مدیای شفت واحدهای 1و2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/310
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/22
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل با مینی بوس و میدی باس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/22
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ایاب و ذهاب پرسنل با خودرو سواری
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/22
شرکت متقاضی:
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه انجام عملیات بازسازی و پوشش پره های ثابت و متحرک واحد 1 و 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/309
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی تمدید مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ساخت دو ست روتور توربین کامل فریم 5 ساخت داخل کشور
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
Image.jpg    

عنوان اطلاعیه:آگهی تمدید مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران تعمیرات اساسی واحد BST نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname.jpg    

عنوان اطلاعیه:آگهی تجدید فراخوان استعلام ارزیابی کیفی کاهش آلایندگی صوتی نیروگاهها
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/07/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/04
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
1.jpg    
2.jpg    

عنوان اطلاعیه:خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شهید رجایی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/06/28
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/07/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد رجايی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه مناقصه محدود انجام سرویس و نگهداری و رفع اشکلات در تجهیزات برقی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/06/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/06/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه مناقصه محدود تعمیرات اساسی و RI واحدهای GEF5
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/06/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/06/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه تعمیرات اساسی واحدکرافت V93.1
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/06/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/06/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تهیه اسناد ارزیابی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس <a href="http://www.setadiran.ir">www.setadiran.ir</a>&nbsp;می باشد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه مناقصه محدود تعمیرات اساسی و مسیر داغ واحدهای GEF5
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/06/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/06/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد GEF5 و بازدید RC ژنراتور آن
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/06/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/06/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه تامین ، نصب و راه اندازی سیستم تجهیزات DCS جهت واحدهای GEF5 و کرافت V93.1
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/06/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/06/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه تعمیرات اساسی واحد BST نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/06/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/06/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه مناقصه محدود ساخت روتور توربین فریم 5 ساخت داخل کشور به شماره 11-96
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/06/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/06/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه انجام کاهش آلایندگی صوتی نیروگاهها
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/06/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/06/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام خدمات بهره برداری،تعمیرات ونگهداری از ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/06/13
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/06/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی ارزیابی مشاور در زمینه سیستم های فایر آلارم و فایر فایتینگ نیروگاهی
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/06/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/06/22
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:خريد لوازم یدکی پمپ گردش آب بویلر نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/05/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/29
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:خرید سیفتی والوهای درام بالا نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/05/22
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/29
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه مناقصه محدود ساخت ، تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین و کمپرسور و یاتاقان توربین واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی.
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/05/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
rozname.pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان مناقصه خرید قطعات یدکی نیروگاه شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/05/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
-1آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید بلیدرینگ IP NO2 نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/05/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
aghahe (1).pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان مناقصه انجام عملیات اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود (از نوع توربین گازv94.2 طرح نیام)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/05/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/24
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه عمومی یک مرحله ای
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/05/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
aghahe.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کولر فشار بالا و یک ست پیچ و مهره های پمپ گردش آب بویلر نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/05/16
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/23
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/05/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/22
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
-1آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان مناقصه خرید لوازم یدکی الکتریک نیروگاه شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/05/07
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه عمومی دو مرحله ای 96305
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/05/03
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/11
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:انجام عملیات اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود (از نوع توربین گازv94.2 طرح نیام)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/04/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/03
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96303
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه: خرید یک ست پره متحرک ردیف دوم و یک ست پره ثابت (نازل ) ردیف دوم توربین نیروگاه گازی صوفیان(GEF5)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/04/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/05/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:تجدید آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی جهت بهره برداری و نظارت بر تعمیرات نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/04/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/04/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:این فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) با کد 200951364000002 بارگذارشده <br>و تهیه اسناد وارسال آ ن&nbsp; از طریق سامانه ذکر شده (ستاد) میباشد..
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:نظارت بر اجرای مفاد قراردادهای تبدیل انرژی ( ECA) نیروگاههای سیکل ترکیبی و خدمات عرضه برق تولیدی نیروگاه به بازار برق - شرکت تولید نیروی برق کرمان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/04/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/04/27
شرکت متقاضی:َشرکت تولید نیروی برق کرمان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری ، سرویس و نگهداری از ایستگاه های گاز حافظ ، عسلویه و گناوه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/04/12
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/04/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تهیه اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت میباشد
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:فرآیند ارجاع کار خريد قطعات سیستم کنترل DCS جهت نيروگاه حرارتی شازند در سال 1396
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/04/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/04/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:درج در روزنامه كار و كارگر
پیوست ها:
آگهي.jpg    

عنوان اطلاعیه:اسناد فرآیند ارجاع کار خريد قطعات سیستم کنترل DCS جهت نيروگاه حرارتی شازند در سال 1396
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/04/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/04/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:روزنامه كار و كارگر مورخ 96/4/4
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود تهیه قطعات و لوازم توبین واحد کرافت V93.1 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/04/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/04/08
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد جهت شرکت های ارزیابی کیفی شده صورت پذیرفته.
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه محدود(پس از ارزیابی کیفی) به جهت مناقصه تهیه و تامین لوازم و قطعات توربین واحدکرافت V93.1 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/04/01
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/04/07
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:ارسال اسناد مناقصه از طریق دعوتنامه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره ستاد 200961324000002 صورت پذیرفته است.
پیوست ها:
Image (2).zip    

عنوان اطلاعیه:ارزیابی کیفی مشاوران به جهت قرارداد تبدیل انرژی نیروگاه گناوه
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/03/31
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/04/05
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:ارزیابی کیفی مشاوران از طریق استفاده از لیست بلند درج شده در پایگاه ملی مناقصات صورت پذیرفته
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:الحاقیه مناقصه خرید ابزار مخصوص اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه شاهرود(96/301)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/03/30
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/04/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:تمدید مهلت ارسال پیشنهادهای مناقصه و تغییر زمان بازگشایی پاکات مناقصه
پیوست ها:
100.PDF    

عنوان اطلاعیه:ارزيابي صلاحيت مشاوران و انتخاب پيمانكار جهت نظارت بر اجراي صحيح قرارداد پايش آنلاين نيروگاه شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/03/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/04/10
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:نظارت بر اجراي صحيح قرارداد طبق متن قرارداد و شرايط خصوصي آن انجام خواهد پذيرفت
پیوست ها:
پايش.jpg    

عنوان اطلاعیه:ارزيابي صلاحيت مشاوران و انتخاب مشاور جهت تدوین شرح کار و اسناد مناقصه‌خرید و نصب مشعل‌هاي‌صنعتي low nox و نظارت بر اجراي پروژه در نیروگاه شازند
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/03/26
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/04/14
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شازند
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:1- آگهي<br>2- شرح مشخصاتي كه مشاور لازم است در تهيه و تدوين اسناد مناقصه مربوط به پروژه تعويض مشعل هاي بويلر با مشعل هاي جديد(LOW NOX BURNER) در نظر داشته باشد.<br>3-فرم ارزيابي پيمانكار
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/03/24
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/03/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:دو مناقصه&nbsp; در بخش (الکترونیک و ابزار دقیق)و(مکانیک)
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه شهید سلیمی نکا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/03/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/03/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:حراج آهن آلات ایستگاه گاز علی آباد
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/03/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/03/31
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
حراج.pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان مناقصه خرید قطعات یدکی(Inner casing)نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/03/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/03/25
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه شماره 96/302
پیوست ها:
-1آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان خرید ابزار مخصوص اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/03/06
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/03/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه 96/301
پیوست ها:
آگهی.docx    

عنوان اطلاعیه:امحاءی ترانسفورماتور، روغن ، خاک و تجهیزات آلوده به آسکارل نیروگاه بندرعباس
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/03/02
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/03/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران به جهت مناقصه تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین و کمپرسور یاتاقان توربین واحد کرافت V93.1 نیروگاه گازی شیراز
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/02/25
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/03/03
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی خدمات مشاوره"نظارت بر بهره برداری ،نگهداری،تعمیرات،و شرکت در بازار برق نیروگاههای حرارتی استان گیلان
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/02/23
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/02/27
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:دعوتنامه بازگشایی پاکات مالی مناقصه 95/307(خرید لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه شاهرود)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/02/14
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/02/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:دعوتنامه بازگشایی پاکات الف و ب مناقصه 95/307 (خرید لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه شاهرود)
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/02/10
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/02/12
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید فیلتر هوای واحد نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/02/04
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/02/31
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه 03/م/96
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:الحاقیه مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه شاهرود(مناقصه شماره 95/307
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/01/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/02/09
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:الحاقیه تمدید مهلت ارسال پیشنهاد و مشخصات فنی لوازم یدکی مناقصه 95/307 نیروگاه شاهرود
پیوست ها:
2.jpg    
SPAREPART Y 81.xlsx    

عنوان اطلاعیه:خدمات بهره برداری و نگهداری (O&M) از نيروگاه سيکل ترکيبی ايسين
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/01/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/01/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه 01/م/96
پیوست ها:
01.pdf    

عنوان اطلاعیه:خريد تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازی آب‌شيرين‌کن SWRO و سيستم دريافت آب از دريا
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/01/21
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/01/30
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه 02/م/96
پیوست ها:
02.pdf    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی یک مرحله ای
تاریخ نمایش اطلاعیه:1396/01/15
تاریخ انقضای اطلاعیه:1396/01/21
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:خرید خدمات نظافت ،پذیرایی،نگهبانی،حسابداری و پشتیبانی اداری به صورت حجمی
پیوست ها:
96-001_Copy.jpg    

عنوان اطلاعیه:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی ابزار دقیق شرکت تولید نیروی برق شاهرود
تاریخ نمایش اطلاعیه:1395/12/18
تاریخ انقضای اطلاعیه:1395/12/29
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:مناقصه 95/307
پیوست ها:
آگهی.pdf    

عنوان اطلاعیه:تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه سیستم مدیا به شماره 95/1
تاریخ نمایش اطلاعیه:1395/12/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1395/12/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:به علت به حد نصاب نرسیدن مناقصه گران مناقصه و ارزیابی کیفی تجدید گردید
پیوست ها:

عنوان اطلاعیه:آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 100/02 خرید برق سال 1396 شرکت تولید نیروی برق یزد
تاریخ نمایش اطلاعیه:1395/12/17
تاریخ انقضای اطلاعیه:1395/12/28
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق يزد
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:شرکت تولید نیروی برق یزد در نظر دارد جهت خرید برق تولید شده از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و بخش حرارتی خورشیدی و فعالیت‌های مرتبط با انبار شرکت تولید نیروی برق یزد واقع در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد که به منظور تولید انرژی الکتریکی و تحویل آن به خریدار و انجام تعمیرات‌های روتین مولدهای نیروگاه مذکور را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.<br>نحوه دریافت اسناد مناقصه:<br>کلیه شرکت های دارای تائیدیه انجام فعالیت موضوع فوق از سوی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و توانیر